Skip to main content

Подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси /SHE/

 

SHE се опитва да се справи с домашното насилие над жени, като разработи и приложи програма за обучение за превенция и подкрепа на особено подходяща целева група - специалисти по човешки ресурси в публичната администрация в България.

 След свързаната с COVID-19 изолация стана ясно, че базираните на равнопоставеност подходи за подкрепа и насочване на жертви на домашно насилие трябва да се използват в сферата на работното място - единственото пространство, чрез което жертвите, живеещи в изолация със своите насилници, могат да бъдат достигнати.

Проектът SHE ще допринесе за усилията за прекратяване на домашното насилие чрез създаване на инструменти и възможности, с които да се оборудва добре подготвена група професионалисти за идентифициране, подкрепа и насочване на жертвите. Проектът SHE ще бъде изпълнен от консорциум от партньорски организации - всяка с уникална позиция, достъп и опит по въпроса. Чрез разработването на обучителни материали, стратегически документи, практически инструменти и насоки проектът SHE ще доведе до програма за обучение на специалисти по човешки ресурси в публичната администрация, включваща и съобразена с пола. В рамките на проекта ще се проведат двуетапни обучения, насочени към обучители и мултипликатори. Програмата за обучение ще изгради капацитета на най-малко 360 участници и ще има потенциала да повиши осведомеността относно домашното насилие над жени сред цялата публична администрация в България.

Изпълнението и въздействието на програмата ще бъдат внимателно оценени, документирани и интегрирани, така че поуките и заключенията да могат да бъдат разграничени и обменени в международен план. Увеличаването на въздействието и популяризирането на дейностите ще бъде постигнато чрез съществуващите институционални канали, с които разполагат партньорските организации и участниците в проекта, както и чрез използването на нови канали в социалните медии, платформи за споделяне на видео и уебсайтове.

 

 

Полезна информация

През последната година Центърът развива подход за противодействие на домашното насилие чрез повишаване на осведомеността и капацитета на специалистите в сферата на човешките ресурси в публичната администрация. Настоящата поредица от видео презентации и интервюта с експерти има за цел да разшири познанията и капацитета за идентифициране и насочване на жертви на домашно насилие.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.