Skip to main content

Quotables

Цитати

 • "Един от основните проблеми в противодействието на корупцията в страните в преход е краткият живот на поетите политически ангажименти. Политиката в подобни "чувствителни" сфери и институциите, отговорни за прилагането й, често се провалят поради непостоянната политическа воля. Конвенцията за борба с корупцията на ООН може да има особено важно значение за изграждане на механизъм за техническа помощ в области, в които правителствата, провеждащи реформи, се нуждаят от външна подкрепа." 

  Д-р Огнян Шентов, Бюлетин на ООН, декември 2003 г.
 • "Безспорен е приносът на инициативата Коалиция 2000 към повишаването на обществената чувствителност и ограничаването на корупцията в българското общество чрез партньорство на широка основа между държавни институции, неправителствени организации и експерти. Ежегодният Доклад за оценка на корупцията е подходящ израз на увеличаващата се загриженост и чувствителност на българското общество към противодействието на корупцията чрез балансирана и реалистична преценка на ситуацията."

  Хосе Лопес-Хорин, Посланик на Испания, на Шестия обществено-политически форум на Коалиция 2000, 17 февруари 2004 г.
 • "Сигурността и стабилността в Югоизточна Европа е застрашена от организираната престъпност, корупцията, нелегалната имиграция, трафика на хора и незаконната търговия с оръжие. Тези дейности отслабват правителствата и създават лош имидж на страните в региона. Предприети са много мерки за противодействие на тези заплахи, но още много остава да се направи. Особено важно е да се осигури върховенство на закона. Полицията и съдебната власт трябва да бъдат едновременно силни, но и отговорни и независими, както и да се осигури по-голяма сигурност на границите."

  Посл. Алесандро Минуто Рицо, Заместник-генерален секретар на НАТО на международната конференция по сигурността, 29-30 окт., 2004 г.
 • "България се намира в повратен момент от процеса по присъединяването си и е необходимо без забавяне да осъществи видим и значителен напредък и да покаже, че споделя ценностите на Европейския съюз. За да осъществи необходимите реформи и най-вече реформата на съдебната власт, България се нуждае от политическо съгласие и ясен дългосрочен поглед върху функционирането на един от крайъгълните камъни на демокрацията. Привеждането на досъдебната фаза в съответствие с изискванията на ЕС задължава да се извърши много сериозна работа за кратко време. В тази връзка особено важно е да бъдат преодолени различните корпоративни интереси. Аз обаче съм уверен, че вие ще успеете, тъй като това е нашето общо желание - да гарантираме пълноправното членство на България в ЕС от януари 2007 г."

  Джонатан Фол, директор на дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" в Европейската комисия, на международната конференция Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата, 8-9 април, 2005 г., София
 • "Законодателната рамка осигури по-голяма прозрачност в приватизацията през последните години, но все още съществуват опасения доколко отворен е този процес при сделките от национален мащаб. Според Коалиция 2000 ("Антикорупционните реформи в България, София, 2005) прилагането на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е "противоречиво и свързано с чести промени и отлагания. Въвличането на административния съд и прокуратура в приватизацията на Българската телекомуникационна компания и Булгартабак Холдинг породи основателни съмнения за независимостта на съдебната система и наличието на сериозен корупционен и политически натиск върху нея." 

  Прилагане на стандартите и кодексите за фискална прозрачност в България, доклад на Международния валутен фонд, август 2005 г.
 • "НАТО не може да свърши всичко и не може да бъде навсякъде, но ако стратегически успеем да изберем времето и мястото можем да променим нещата. Трансформацията, която се извършва в момента, трябва да бъде подкрепена финансово и да бъде последователна, за да можем да трансформираме алианса по начин, който да доведе до съществена промяна в колективната сигурност през 21-ви век. За да стане промяната реалност трябва да бъдем по-енергични, да реагираме навреме и бързо във всички бъдещи операции."

  Ген. Джеймс Джоунс, Главнокомандващ силите на НАТО в Европа, по време на Третата конференция по сигурността, 19-20 ноември, 2005 г., София
 • Противодействието на контрабандата и всякакъв вид измами е споделена отговорност, изискваща спешни и канализирани действия на всички нива, т.е. от страна на Европейската комисия, страните членки и съседните страни в региона. По тази причина бих искал да благодаря на Агенция "Митници" и на Центъра за изследване на демокрацията за подетата инициатива да се организира такава конференция. Нейното навременно провеждане, убеден съм, ще допринесе за укрепване на сътрудничеството и изграждането на силни партньорства, които съвместно ще доведат до разрешаването на проблема с контрабандата на цигари. 

  Изказване на г-н Кристиян Вангрийкен, началник отдел за международна координация на Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз” на Европейската комисия по време на международна конференция "Противодействие на контрабандата на цигари на Балканите", 2 и 3 юни 2011 г.
 • Кризата постави акцент върху нестабилността на публичния сектор. Държавите-членки на ЕС губят около 120 милиарда евро всяка година в резултат на корупцията. Ако говорим за възлагане на обществени поръчки, този показател е 20-25% от подписаните договори. Необходимо е трансгранично сътрудничество в борбата с престъпленията на европейско и национално равнище. Пакетът на ЕС за борба с корупцията е стъпка в правилната посока.

  Мария Асениус
  Г-жа Мария Асениус, началник на кабинета на комисар Малмстрьом, ГД "Вътрешни работи" по време на регионален семинар: Анти-корупционан доклад на ЕС, 10 - 11 декември 2012 г., София
 • Радвам се, че семинарът е бил успешен и полезен за румънските и българските участници за усъвършенстване на подготовката им за борба с корупцията и организираната престъпност. Важността на подобен международен обмен на опит продължава да расте и ние го смятаме за жизнено необходим за успеха на нашата работа, особено в областта на противодействие на корупцията.

  Г-н Тревор Пиърс, Генерален директор, Агенция по тежката и организирана престъпност, Обединено кралство, по повод международния семинар на тема "Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията: Австрия, Белгия и Обединеното кралство", организиран от Центъра за изследване на демокрацията (писмо от 2 април 2013 г.)
 • "Бих искал да поздравя организаторите на това събитие за техните усилия, чрез които са успели да съберат тук водещи фигури от европейската правна практика. Те ще говорят и обсъдят такъв важен и належящ въпрос като рисковете и въздействието, които измамите и корупцията в обществените поръчки имат на целия континент. ... Известно е, че корупцията притежава вродена сила непрекъснато да променя своя характер. През последните няколко десетилетия нейното присъствие се е увеличило в държавната администрация, което я превръща в източник на сериозни и систематични загуби за публичните бюджети. И също така е вярно, че малко други дейности създават по-големи изкушения или предлагат повече възможности за подкупи и изнудване от поръчките в публичния сектор."

  Г-н Николас Канелопулос, главен секретар на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека в Гърция по време на международен семинар: Финансовите интереси на ЕС под заплаха: нови подходи за оценка на риска от измами при обществените поръчки и фондовете от ЕС, 31 октомври - 1 ноември 2013 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.