Skip to main content
Статия

Застъпничество за превенция на нетолерантност, дискриминация и омраза сред младежите в България, Германия и Вишеградската група

Като част от инициативата CEE Prevent Net, Центърът за изследване на демокрацията се включи в интердисциплинарен екип от изследователи и практици, който изследва стратегии за застъпничество и комуникация с цел реализиране на превенция в България, Германия, Полша, Словакия, Унгария и Чехия. Членовете на екипа направиха преглед на съществуващите стратегии и добри практики, проведоха теренна работа и интервюираха около 150 представители на правителствени власти и неправителствени организации, ангажирани с въпросите на младежта – специалисти с различен професионален профил и  идващи от различни краища на политическия спектър. Съставеният доклад предлага стратегии и препоръки, които да помагат на практиците и гражданското общество да развиват политическо застъпничество с цел предотвратяване на нетолерантност, дискриминация и омраза сред младите хора. По-специално, препоръките се фокусират върху възможностите за застъпничество в неблагоприятни условия в Централна и Източна Европа. Такива условия са нарастващата омраза към определени групи в обществото и десен екстремизъм, свиването на гражданското пространство, ерозията на стандартите, свързани с човешките права, на медийната независимост и на върховенството на закона, които представляват сериозна заплаха за мирните и демократични общества в региона.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.