Skip to main content
Доклад

Офшорна вятърна енергия в България

Оценка на крайбрежния потенциал на Черно море

Производството на електроенергия от вятърни ресурси във водните територии разкрива значителен потенциал за декарбонизация на енергийната система и дава широк спектър от възможности за икономически и инфраструктурен напредък на крайбрежните градове.

Настоящата публикация представя благоприятните зони за изграждане на вятърни мощности, въз основа на оценка на техническите и икономическите характеристики на българската изключителна икономическа зона в Черно море. Съобразно националните данни и след преглед на актуалните тенденции в развитието на технологиите, анализът установява, че 26 ГВт от общо 116 ГВт технически вятърен потенциал могат да бъдат оползотворени в достъпни територии с наличните към момента технологични решения за фиксирани инсталации. Изчислените коефициенти на мощност за избраните зони в порядъка на 40-48% предполагат осреднени разходи между 62 и 90 евро за мегаватчас за фиксирани в морското дъно турбини. 

В резултат от интервюта с експерти и кабинетни проучвания в изследването се обсъждат основните предизвикателства пред използването на крайбрежната вятърна енергия и са формулирани препоръки за бъдещи политики. Анализът засяга важни предпоставки, като наличието на поддържаща инфраструктура, регионалното сътрудничество и съвместното съществуване на крайбрежната вятърна енергия с всички други екологични, икономически и обществени интереси.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.