Skip to main content
Книга

Феноменът радикализация: обзор на литературата


Радикализацията е бързо променящ се феномен, чиито крайни форми имат глобално проявление. Разрушителните измерения на насилствената ислямистка или крайнодясна радикализация станаха драматично осезаеми в Европа като поставят сериозни предизвикателства пред европейските общества. Тази публикация представя основните академични концептуализации и дебати върху феномена радикализация, която може да доведе до насилие. Разгледана и обобщена е литература за три различни форми на радикализация – ислямистка, крайнодясна и крайнолява. Предложен е и обзор на актуални академични дискусии относно ролята на Интернет в процесите на радикализация. Прегледът е предназначен да ориентира социални изследователи, които тепърва навлизат в тематиката, в сложността от процеси и фактори, които водят отделни лица или групи до възприемането на радикални идеи и извършването на актове на насилие. Обзорът може да бъде особено полезен за страните от Централна и Източна Европа, където процесите на радикализация остават недостатъчно изследвани, независимо от наличието на исторически опит, свързан с екстремизъм и политически радикализъм.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.