Skip to main content
Доклад

Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения в Югоизточна Европа

Предизвикателства и изводи

Подаването на сигнали за  престъпления и злоупотреби без страх от ответни действия е основно за свободата на изразяване и за борбата с неправомерното поведение и корупцията. Затова е от изключителна важност да се предоставя подходяща защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза в сила от 16 декември 2019 г., има за цел да предостави защита и да предотврати измамите, корупцията и тежките престъпления. Въпреки че крайният срок за транспониране беше декември 2021 г., много държави членки се сблъскаха с предизвикателства, довели до забавяне на транспонирането на директивата, непълното й прилагане, липса на яснота и недостатъчна подкрепа за лицата, подаващи сигнали за нередности.

Настоящият доклад е изготвен от Коалицията за защита на лицата, сигнализиращи нарушения в Югоизточна Европа, с цел да оцени транспонирането на Директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, в България, Гърция, Румъния и Хърватия, качеството на процеса на транспониране, прероръки и извлечените заключения.

Центърът за изследване на демокрацията допринесе за изготвянето на доклада, като проведе проучване в България. Експерти от Центъра подготвиха националната част от доклада, която анализира процеса на транспониране на Директивата в България и приетата национална правна рамка. Разглеждат се и проблеми като липсата на възможност за анонимно подаване на сигнали, изключването на нарушения, извършени преди повече от две години, както и такива, отнасящи се до ефективността на мерките за подкрепа.

Пълният текст на доклада и всички национални проучвания (на английски език) са достъпни на уебсайта на Коалицията за защита на лицата, сигнализиращи за нередности в Югоизточна Европа, тук.

 

 

Настоящият доклад е изготвен от Коалицията за защита на лицата, сигнализиращи нарушения в Югоизточна Европа. Подкрепа за доклада е предоставена от Националния фонд за демокрация, Вашингтон.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.