Skip to main content
Policy brief

За цялостно зелено възстановяване на България

Policy Brief No. 106

Климатичният и енергийният преход на Европа се сблъсква с все по-силен геополитически и геоикономически насрещен вятър в рамките на възобновената надпревара за глобално надмощие. Газовата и електроенергийната криза през втората половина на 2021 г. ясно напомни, че трилемата на енергийната политика за едновременното постигане на достъпност, енергийна сигурност и устойчивост, далеч не е намерила своето решение. Кризата показа как прекалената зависимост от изкопаемитегорива, както и концентрацията на минерални ресурси, използвани в технологиите за производство на възобновяема енергия, в ръцете на малко на брой авторитарни държави като Русия и Китай, увеличава рисковете за климатичната и енергийната сигурност на Европа и забавя енергийния преход.

Европейският зелен пакт не е причина, а решение на енергийната криза. Той е потенциално най-силният инструмент за обрат в климатичните промени и за укрепване на енергийната сигурност на ЕС и страните членки. И все пак, усилията за декарбонизация, подкрепяни с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и NextGenerationEU, трябва да преодолеят климатичния скептицизъм на големи части от европейското общество, целенасочено засилвани от национални и чуждестранни фактори.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.