Skip to main content
Policy brief

Завладяната държава

В търсене на антикорупционни резултати

Ескалиращото геополитическо напрежение в световен мащаб, пример за което са конфликтите в Украйна и Близкия изток, застрашава развитието на  демокрацията и доброто управление. Предизвикателствата към установените принципи на международната общност от страна на Русия и Китай окуражават авторитарни и клептократични режими в борбата им срещу демократизацията и върховенството на правото. По този начин се отслабва действието на многостранните антикорупционни споразумения като Конвенцията на ООН срещу корупцията и стандартите за върховенство на правото при разширяването на Европейския съюз. 

България е пример за тази тенденция. През 2023 г. административната корупция в страната достига връх, като физическите лица и предприятията са подложени на значителен корупционен натиск. Данните сочат за криминална и политическа намеса в съдебната система, която парализира усилията за премахване на завладяването на държавата и за постигането на напредък в разследването на знакови дела.   

В настоящия анализ са очертани основните стратегии за справяне с тези предизвикателства. България се нуждае от навременни политики, насочени към защита на икономическата й сигурност срещу Русия, разкриване и предотвратяване на завладяването на държавата и подобряване на механизмите за борба с изпирането на пари, особено в енергийния сектор. От решаващо значение е да се разшири мандатът на Европейската прокуратура, така че да включва нарушения на санкциите на ЕС срещу Русия, предвид неефективния и избирателен характер на националното правоприлагане. Рестартът на контролната система от регулаторни и правоприлагащи органи следва да се осъществи успоредно с усилията на ЕС за борба със стратегическата корупция чрез партньорство между реформаторски настроени политици, гражданското общество, частния сектор и международните партньори.     

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.