Skip to main content
Книга

Централна и Източна Европа в икономическата хватка на Русия

Настоящата книга разглежда как Русия използва икономически лостове за завладяване на държавата и създаване на политически зависимости. Анализът представя детайлна картина на методите и икономическите средства, които Москва прилага, за да се възползва от управленските недостатъци и да влияе върху вземането на решения в страните от Централна и Източна Европа.

Изследването сравнява по държави икономическите ефекти от присъствието на руски компании, капитали и инвестиции в ключови сектори като енергетиката в страните от ЦИE. Чрез съпоставянето на икономически данни с анализ на институционалните дефицити и съпътстващите ги политически процеси, авторите разкриват методите на Кремъл за въздействие върху националните политики.

От тази гледна точка книгата демонстрира връзката между руската икономическа сила и нейните стратегически цели. Основният извод е, че руското влияние както пряко, така и непряко, е много по-голямо от това, което официалните данни показват.

За повече информация кликнете тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.