Skip to main content

Руската агресия в Украйна – Разселени деца търсещи закрила в ЕС - Бюлетин 3

 

Нахлуването на Русия в Украйна постави ЕС пред нови предизвикателства. Милиони хора бяха принудени да избягат от войната. В резултат на мащаба на разселването на хора ЕС за първи път активира Директивата за временна закрила. Повече от 1,3 милиона деца потърсиха международна закрила в ЕС.

Агенцията на ЕС за основните права издаде бюлетин, в който се разглеждат спазването, защитата и изпълнението на основните права на разселените деца и начините за гарантиране на техните права в България. Националните доклади от различни държави - членки на ЕС, представляват справочен материал за създаването на бюлетина.

Центърът за изследване на демокрацията допринесе за изготвянето на бюлетина, като извърши проучване в България и изготви доклад за страната като справочен материал за сравнителния анализ.

Пълният текст на доклада и всички национални проучвания са достъпни на уебсайта на Агенцията тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.