Skip to main content
Доклад

Презумпцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела

Автори

Edited by

Настоящият доклад има за цел да разгледа различните проявления на презумпцията за невиновност в контекста на медийното отразяване на наказателни дела. Той представя сборник от статии на различни автори, всяка от които се фокусира върху определен аспект на темата: от международната правна рамка и съдебната практика на Европейския съд по правата нa човека до разкриването на информация по дела за тероризъм, дела срещу политици и други общественозначими дела. С изясняването на различните проблеми, свързани с прилагането на презумпцията за невиновност, докладът се стреми да насочи вниманието на политиците, органите на наказателното правосъдие и медиите върху важността на защитата на правата на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство като ключова предпоставка за справедлив процес.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.