Skip to main content
Доклад

Кремълският наръчник в Европа

Докладът Кремълският наръчник в Европа анализира методите и инструментите на влияние, които Русия използва на континента. Основен аргумент е връзката между олигархизацията на управлението в някои държави и възможностите за упражняване на значителна власт, които този модел предоставя на Кремъл. Разкриват се и последствията от политическото късогледство в някои страни, които позволяват проникването на руски капитали в европейските финансови центрове. Обосновава се необходимостта от обединен транслатлантически отговор на тези заплахи.

Усилията за картографиране на руския отпечатък се разширяват, като към изследваните до момента в поредицата Кремълския наръчник шестнайсет европейски държави, върху чието политическо и икономическо управление Русия се опитва да въздейства, са добавени Гърция и Кипър. Поради стратегическото си разположение в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, общите си религиозни традиции и дълготрайните си исторически връзки с Русия, двете държави са сериозен обект на влияние от страна на Кремъл.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.