Skip to main content
Доклад

Бъдещето на природния газ в Югоизточна Европа

Диверсификация и извеждане от енергийния микс след Руската инвазия в Украйна

Руската инвазия в Украйна ясно разкри колко уязвима е Европа към рисковете пред енергийната и климатичната сигурност. Войната задълбочи енергийната криза, която започна заради сериозния дефицит при предлагането на природен газ на световните пазари в края на 2021 г. Държавите от Югоизточна Европа (ЮИЕ) са изправени пред най-голямата заплаха за тяхната енергийна и климатична сигурност поради прекомерната си зависимост от вноса на руски нефт и газ. Правителствата в региона твърде бавно актуализират своите дългосрочни енергийни политики в съответствие с далеч по-амбициозните цели на Европейския съюз по плана REPowerEU. През следващото десетилетие регионът ще трябва да трансформира енергетиката си чрез постепенно извеждане на изкопаемите горива от енергийния микс и значителни инвестиции в прехода към нисковъглеродно енергийно развитие.

Чрез подробна оценка на три сценария за сигурността на доставките на природен газ до 2030 г., както и перспективите за ускоряване на енергийния преход и намаляването на потреблението на газ в България, Румъния и Гърция, настоящият доклад разкрива как политиките за намаляване на търсенето на газ могат да облекчат уязвимостта на Югоизточна Европа към енергийния шантаж на Русия. Анализът предлага и целенасочени политики за по-устойчиви енергийна и климатична сигурност в региона, така че България, Румъния и Гърция да спрат изоставането си от европейската рамка за развитие.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.