Skip to main content
Доклад

Териториални планове за справедлив преход

Наръчник за създаването на рамка за сравнителна оценка на стратегическите документи

Европейският съюз създава Механизма за справедлив преход през 2020 г., за да послужи като ключов инструмент за подкрепата на европейските региони в прехода им към климатична неутралност справедливо, предоставяйки помощ на най-зависимите от изкопаеми горива региони. Стратегическите териториални планове за справедлив преход (ТПСП), които в момента се изготвят от страните членки, позволяват отпускането на средства от Фонда за справедлив преход, след одобрението на Европейската комисия.

Всеобхватната оценка на проектоплановете е ключова предпоставка за бъдещата им ефективност и амбициозност, както и за включването на заинтересовани лица в процеса по изготвяне им. Настоящият наръчник представя рамка за сравнителна оценка на ТПСП-та. Тя е предназначена както за политици, така и за енергийни експерти, които могат да я използват за подобряването на финалните версии на стратегическите документи. Методологическата рамка би подпомогнала формирането на обществена дискусия, базирана на факти, която да допринесе за съставянето на задълбочени и последователни планове, вписващи се в по-широката рамка на европейската стратегия за климатичен преход. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.