Skip to main content
Policy brief

Интеграция на 25+ NEETs на българския пазар на труда

Policy Brief

Въпреки че през последните години равнището на младежката заетост в България се подобрява, някои млади хора все още са изправени пред предизвикателства, свързани с активността си на пазара на труда, особено така наречените NEETs (млади хора, които са извън системите на заетост, образование и обучение). Сред българите на възраст между 15 и 30 години, тези на възраст между 25 и 29 години се оказват най-склонни да попаднат в категорията NEETs (25+ NEETs) - тенденция, която е сходна за тази възрастова група в целия ЕС. Държавните институции и неправителственият сектор в България полагат усилия за подобряване на положението на 25+ NEETs, както и общо на групата NEETs. Прилагат се мерки, насърчени от ЕС, но предизвикателства с осигуряването на активност на пазара на труда на NEETs остават. Това изисква нови посоки и подходи в политиката на България по отношение на NEETs.

Настоящият брийф разглежда политиките за справяне с проблемите по заетостта на 25+ NEETs в България. Анализът се основава на подробно проучване на съществуващите програми и мерки, насочени към 25+ NEETs в страната. Брийфът също представя преглед на предизвикателствата, свързани с изпълнението и мониторинга на тези политики, и предлага идеи за подобряване на съществуващите институционални подходи.

 

This policy brief is based on findings from research conducted by CSD as part of the ‘Lost Millennials – Transnational Research Network for the Evalution of Initiatives Targeting 25 + NEETs’ project funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.