Skip to main content
Доклад

Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания

Много заподозрени и обвиняеми лица имат интелектуални или психосоциални нарушения, които, ако не бъдат установени своевременно, могат да засегнат способността им да участват ефективно и равнопоставено в наказателното производство. За разлика от възрастта и физическите заболявания, които са лесно разпознаваеми, признаците на интелектуалните и психосоциалните увреждания не винаги са така явни и често могат да останат незабелязани или да бъдат интерпретирани погрешно. Някои лица може сами да уведомят органите на наказателното правосъдие, че имат определено затруднение или увреждане, но други може изобщо да не са наясно със състоянието си или да се опитат да го прикрият, за да не станат жертва на стигматизация или унизително отношение.

Настоящият наръчник е предназначен за органите на наказателното правосъдие и съдържа практически насоки как да се идентифицират заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални нарушения и как да се комуникира с тях, като се взема под внимание уязвимото им положение и се зачитат правата им.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.