Skip to main content
Доклад

Кражба на онлайн самоличност и престъпления по отношение на самоличността

Основната цел на проучването е да се разбере явлението онлайн кражба на самоличност и неговите обществени и регулаторни последици в ЕС. В него се прави оценка на естеството и мащаба на проблема с кражбата на самоличност в ЕС, като се описват преобладаващите престъпни схеми и се оценяват броят на жертвите и разходите. Проучването също така очертава и анализира действащите законодателни, регулаторни и нерегулаторни мерки за борба с кражбата на самоличност онлайн и престъпленията, свързани със самоличността, в 27-те държави - членки на ЕС. Въз основа на това картографиране се определят най-добрите практики и възможните пропуски в идентифицираните мерки. Резултатите от проучването подпомагат изготвянето на препоръки за бъдещи мерки и действия на ниво ЕС.

Изследването „Кражба на онлайн самоличност и престъпления по отношение на самоличността“, изготвено от ICF в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, University of Trento и Victim Support Europe, разширява и задълбочава разбирането на проявлението на тези престъпления в ЕС. Приносът на Центъра включва количествен и качествен анализ на кражбите на онлайн самоличност и свързаните престъпления, както и оценка на размера на проблема в ЕС.

Докладът е достъпен на уебсайта на Службата за публикации на ЕС.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.