Skip to main content
Доклад

Взаимодействието държава-религия и насилствената религиозна радикализация: Босна и Херцеговина

Фокус на този доклад са връзката държава-религия, управлението на религиозното разнообразие и религиозно мотивирана радикализация в Босна и Херцеговина. Разглеждат се етническо-верската структура на населението и съпътстващите я социално-икономически особености. Също така се проследяват историческите събития, обусловили взаимоотношенията между държава и религия и подходите към администрирането на религиозните различия в страната. Авторите обясняват произхода и същността на религиозната радикализация и дават оценка на предприетите институционални мерки за адресиране на този проблем.  

Съвременното разбиране за взаимодействието между държава и религия и управлението на религиозното разнообразие в Босна и Херцеговина се е формирало в контекста на дълбоки разделения в следвоенното общество. Ясно разграничение между държава и религия, и обвързаност с принципите на свободата на религия и равни права на всички религиозни общности биват законово установени. Реализирането на тези норми, обаче е посрещнато от сериозни предизвикателства, особено на местно ниво. Атисистемни идеологии, проповядвани от крайни течения на салафизма, създават осезаема заплаха от радикализация. Предприети са стъпки за справяне с тези рискови фактори. Въпреки това, недоверието към държавните структури, както и между основните етнически групи, спъва напредък в това отношение.

 

С финансовата подкрепа на програма Хоризонт 2020 на ЕС по договор 770640

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.