Skip to main content
Доклад

Деконструкция на завладяването на държавата

Оценка на риска в уязвими икономически сектори в Европа

В настоящата политическа обстановка в Европейския съюз е особено благоприятно да се предприемат мерки за справяне с уязвимостта към завладяването на държавата. През 2020 г. ЕС прие редица нови инициативи, сред които Механизма за върховенството на закона, Плана за действие за европейската демокрация и новата Стратегия за Съюза за сигурност, която акцентира върху антикорупцията. Настоящият доклад е продължение на предходни анализи на Центъра по темата завладяване на държавата и неговия мониторинг. Той представя практическа рамка  за оценка на риска, която би могла да намери приложение при формирането на европейските политиките и противодействието на правоприлагащите органи срещу явлението. Изложени са и резултатите от пилотното приложение на иновативен инструментариум за оценка на завладяването на държавата и корупцията на равнище икономически сектори.  Методологията работи с индикатори за проблемни области и използва анализ на големи данни. Разгледани са три икономически сектора (строителство, търговия с горива и търговия с лекарства) в четири държави от ЕС (България, Италия, Румъния и Испания).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.