Skip to main content
Доклад

Диагностична оценка на завладяването на държавата

Един от най-дискутираните обществени проблеми през последните години е явлението завладяване на държавата в смисъла му на незаконен монопол в управлението и икономиката на развитите и развиващите се демократични държави. Авторитарните модели на развитие в световен мащаб изглежда се множат и укрепват, подобни тенденции се завръщат и в Европа, особено сред държавите, придобили наскоро членство или кандидатки за членство . Това налага търсенето на инструменти за мониторинг и противодействие на завладяването на държавата.

Настоящият доклад представя методологията Диагностична оценка на завладяването на държавата и резултатите от пилотното ѝ приложение в няколко европейски страни. С получените чрез него данни, инструментът има потенциала да послужи за постигането на две взаимосвързани цели:

  • да потвърди наличието на завладяване на определени икономически сектори и регулаторни / правоприлагащи органи;
  • да насочи политиките към конкретни стъпки, ограничаващи възможностите обществените институции да бъдат използвани в частен интерес.

Предвижда се методологията да измерва резултатите / ефектите на завладяването на държавата, както и самия процес, който в общия случай е скрит и недостъпен за анализи. Иновативността ѝ се състои в изваждане на показ на явлението чрез неговото измерване. Целта на създаването ѝ е да подпомогне европейските институции в борбата им с този проблем и в усилията им за запазване на принципите на правовата държава и финансовите интереси на ЕС, както и да улесни процеса на мониторинг на разширяването на Съюза.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.