Skip to main content
Доклад

Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма

Автори

Екстремизмът е едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Той има разнообразни проявления като реч на омразата или физическо насилие, включително актове на тероризъм. Заплахите идват едновременно отвън и отвътре; и от растящия брой радикализирани на местна почва ислямски терористи, и от националистическите и антиимигрантските движения и крайнодясната агресия. Предвид динамичната вътрешна и външна среда за сигурност, необходимостта от навременни и солидни оценки на настоящите и бъдещите заплахи е по-голяма от всякога. Наличието на точна представа за разпространението, естеството и тенденциите в екстремистката и терористичната дейност е от първостепенна важност за формулиране на стратегически подходи в политиките и ефективно разпределение на наличните ресурси. Настоящата публикация предлага методология за създаване на надежден механизъм за мониторинг и оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на свързаните с екстремизма прояви и действащи лица на национално равнище. Ситуационната оценка е инструмент за систематично събиране и анализ на статистически данни, данни от открити източници и от разузнавателни такива, отнасящи се до екстремистки актьори и действия, с цел изготвяне на ежегодни ситуационни доклади за разпространението, естеството и тенденциите на заплахите от есктремизъм и насилствен радикализъм. Представени са и резултатите от приложението на методологията в България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.