Skip to main content
Доклад

Ограничаване на завладяването на държавата в Югоизточна Европа

Прилагане на ефективни инструменти за деклариране на имущество и политически свързани компании

Автори

Edited by

Продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна засили съществуващото геополитическо напрежение през 2022 г. и през 2023 г., като изложи на показ продължаващите недостатъци в областта на върховенството на закона и управлението в Югоизточна Европа (ЮИЕ). Това, от своя страна, стимулира усилията за подновяване на спрелия процес на интеграция и консолидация в ЕС, който служи за основен двигател на реформите за добро управление в региона. Настоящият доклад се основава на международни и европейски мерки  за укрепване на върховенството на закона и подчертава критичните области на въздействие, които могат да бъдат постигнати чрез публично-частни партньорства. Вторият доклад за доброто управление в ЮИЕ се фокусира върху инструментите за обработка на големи масиви от данни, необходими за установяване на съществуването на незаконно придобито имущество, укрито от политически значими лица. Тези инструменти биха могли да помогнат за противодействие на завладяването на държавата и медиите в региона и да предотвратят заплахата за евроатлантическата демократизация на Югоизточна Европа, авторитарните тенденции и чуждото зловредно влияние.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.