Skip to main content
Доклад

Обръщане посоката на транспортната политика на София

Правни насоки за ефективно прилагане на нискоемисионните зони

Автори

Edited by

С приемането на специална наредба през декември 2022 г., Столична община въведе една от първите зони с ниски емисии за моторни превозни средства в Централна и Източна Европа, следвайки примера на почти 300 други европейски града. Въпреки първоначалния замисъл да бъде ефективна мярка за справянето с мръсния въздух в Столична община, приложението на разпоредбите на настоящата Наредба е твърде неясно, а приетите мерки за административна принуда под формата на глоби са практически трудно изпълними. 

Целта на настоящия анализ е чрез предоставянето на обобщена и систематизирана правна рамка на организацията и прилагането на зоните с ниски емисии в други европейски градове, да предложи конкретни законодателни мерки, които да допринесат за по-ефективното прилагане на Наредбата на територията на Столична община. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.