Skip to main content
Доклад

Реформиране на наказанията за младежи

Сравнителен доклад за оценка на потребностите от обучение на служителите в затворите и пробационните служби, работещи с осъдени деца

Настоящият доклад представя сравнителен анализ на системите за детско правосъдие на 10 държави – членки на ЕС – България, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания и Швеция. В доклада се разглеждат критично националните подходи с цел да се установят общите недостатъци в обучението на персонала. Поставяйки на преден план възгледите и потребностите на специалистите, ангажирани с изпълнението на корекционни мерки спрямо непълнолетни, изследването разширява разбирането ни за тяхната ключова роля в правосъдната система. Резултатите от изследването служат като ключов ресурс за разработването на иновативна програма за обучение, която има за цел да повиши компетентността на професионалистите, работещи с непълнолетни в конфликт със закона. Крайната цел е да се развие капацитета на служителите да предоставят специализирани грижи и подкрепа, съобразени с потребностите на младежите и да се намали вероятността от повторно извършване на престъпление.

Въз основа на резултатите от сравнителното проучване бяха формулирани препоръки, които целят да дадат насоки за разработване на политики в тази област, за това как да подобрят възможностите за обучение на тази група специалисти и да гарантират по-добре, че те притежават основните умения и знания, необходими за изпълнение на решаващата им роля в работата с осъдени деца. Препоръките са достъпни на английски, български, гръцки, италиански, испански и португалски език.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.