Skip to main content
Доклад

Насърчаване на устойчиви икономики в Западните Балкани

Справяне с корозивния капитал на секторно ниво

Процесът на преход към демокрация и пазарна икономика в Западните Балкани в голяма степен е незавършен, което отдалечава перспективите на региона за интеграция в ЕС. Изграждането на стабилно държавно управление, основано на принципите на демокрацията и върховенството на закона, е възпрепятствано от критични слабости, които остават широко разпространени. В резултат на това, външнополитически участници, предимно недемократични държави, успяват да затвърдят ролята си в Западните Балкани и да подкопаят демократичното развитие на региона. Последиците от глобалната пандемия от COVID-19 направиха тези тенденции особено видими и засилиха местните авторитарни нагласи.

В настоящия доклад Центърът за изследване на демокрацията, с подкрепата на партньори от Западните Балкани, надгражда методологията MACPI (Система за мониторинг на антикорупционните мерки), за да анализира предизвикателствата за справяне с корозивния капитал, да определи регионалните приоритети и да идентифицира потенциалните общи модели в региона. Оценката MACPI се основава на задълбочени изследвания, емпирични проучвания, преглед на добри международни практики и интервюта с експерти, служители и потребители на услуги, предоставяни от избрани публични институции във всяка от четирите целеви държави – Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Докладът отправя препоръки към страните да преразгледат двустранните си инвестиционни договори и международни споразумения за потенциални „вратички“, както и да въведат ефективни публични политики в държавната администрация за противодействие на конфликта на интереси, външния корупционен натиск и натиска „отгоре“.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.