Skip to main content
Policy brief

Предотвратяване на религиозно мотивираната радикализация

Уроци от Югоизточна Европа

В този кратък обзор на политиката се разглежда въпросът как правителствата могат да управляват религиозното многообразие, за да предотвратят религиозно мотивирана радикализация и да избегнат изострянето на рисковете за радикализация. Авторите анализират този въпрос в три държави от Югоизточна Европа – Албания, Босна и Херцеговина и България. Анализът за всяка от трите държави включва преглед на ситуацията с религиозно мотивираната радикализация и обяснение на настоящите предизвикателства, свързани с управлението на религията в съответната държава. Въз основа на идентифицираните предизвикателства и рискове авторите представят някои сравнителни прозрения. Общи за трите държави са наблюденията, че ангажирането на религиозните общности в превенцията е от голямо значение и че управлението на религията трябва да бъде контекстуализирано в контекста на възникващите заплахи от радикализация.

Основен принос на този кратък преглед е заключителният раздел за политическите последици и основните послания към съответните заинтересовани страни. В този раздел се съдържат конкретни препоръки към националните политици, религиозните общности и институциите на ЕС относно подходите към управлението на религиозното многообразие, които да допринесат за намаляване на рисковете от радикализация, свързана с религията. Изводът за заинтересованите страни в областта на превенцията в трите държави е свързан с необходимостта от по-добро разбиране на връзките между управлението на религиозното многообразие и религиозно мотивираната радикализация.

С финансовата подкрепа на програма „Хоризонт 2020“ на ЕС по договор № 770640

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.