Skip to main content
Брошура

Препоръки за борба с антициганизма и за социално включване на ромите и синтите в местните общности

Настоящите препоръки, заедно с краткото представяне на фактическото положение, са разработени в полза на ромите и синтите в Италия като неразделна част от проекта „Latcho Drom: Борба с антициганизма чрез обучение на професионалисти и овластяване на ромските общности”, координиран от Асоциация „Папа Йоан ХХIII“, и изпълняван в партньорство с Общината в Римини (Италия) и Центъра за изследване на демокрацията (България). Препоръките се представят на вниманието на политиците на европейско, национално и местно равнище. Те се отнасят до шест ключови сфери.


 

Този доклад е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Съдържанието на доклада представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.