Skip to main content
Доклад

Отворени врати, защитени стени

Балансирането между откритост и сигурност в европейските инвестиционни политики

Развитието на механизмите за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в ЕС и по света отразява променящия се характер на икономическата сигурност в света. Скоро се очаква всички 27 държави членки да имат такива механизми за проверка, което засилва необходимостта от координация при обмена на информация и правоприлагането.

Докладът се фокусира върху стъпките за въвеждане на рамка за скрининг на инвестициите в ЕС, като предлага информация за постижения, примерни практики, недостатъци и възможни решения. Той може да служи като източник на информация за разработването на политики и като практически наръчник с насоки за създаване и прилагане на механизъм за проверка на инвестициите като неразделен компонент на цялостната рамка за насърчаване на инвестициите.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.