Skip to main content
Доклад

Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз

Настоящият доклад е седмият годишен обзор на корупционната ситуация и на антикорупционната политика в България. Той разглежда основните възможности и предизвикателства в тази сфера във връзка с предстоящото членство на страната в Европейския съюз.

Докладът е резултат на системния корупционен мониторинг и обобщава получените данни за разпространението на корупцията в страната и изводите за наблюдаваните тенденции. Той съдържа оценки за действията и инициативите на държавата и гражданското общество за противодействие на корупцията, както и редица антикорупционни идеи и препоръки. Предвид регистрираното увеличаване броя на корупционните сделки през 2005 г. в сравнение с постепенно наложилата се от 1998 г. насам положителна тенденция се отбелязва изчерпването на меките мерки и необходимостта от по-ефективни действия за превенция и противодействие на административната и на политическата корупция, както и от въвеждане на ефикасна система за мониторинг и оценка, по-активен граждански контрол върху публичния сектор и в частност върху структурните звена, непосредствено разпореждащи се с европейските фондове. Наред с това е обоснована и необходимостта от ревизиране на усложнените бюрократични процедури на ЕС, залагащи преди всичко на индикатори на входа вместо на изхода, чийто негативен ефект е съизмерим с корупционния.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.