Skip to main content
Доклад

Мониторинг на прилагането на антикорупционни политики във високорискови сектори

Сравнителен анализ на девет държавни институции от България, Италия, Румъния и Испания

    Докладът обобщава резултатите от оценката на прилагането на антикорупционните политики в девет държавни институции с управленски, регулаторни или контролни функции в три предварително подбрани икономически сектори (строителство, търговия с горива и търговия с лекарства) в България, Италия, Румъния и Испания. Разгледани са приложимостта, степента на прилагане, ефективността и рисковете, срещу които се прилагат антикорупционните политики и мерки в оценяваните институции. Целта на оценката е да прилагането им да бъде подложено на мониторинг, чрез който да се улесни изпълнението на съответните мерки, като се предложат конкретни съвети за подобряването на цялостната антикорупционна дейност на институцията. Използванае иновативната методология МАКПИ, която до момента е приложена успешно в множество институции в редица европейски страни.

     

    Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.