Skip to main content
Доклад

Медийни и онлайн наративи, фалшиви новини и тенденции за дезинформация, засягащи ромите в България

Медиите и онлайн пространството играят важна роля за формирането и утвърждаването на обществените нагласи, тъй като изпълняват не само информативни функции, но и установяват основните морални граници на публичността. Влиянието на тази сфера върху груповите динамики и ежедневието на гражданите крие опасността уязвимите и маргинализираните членове на обществото да бъдат вторично изключени от политическите и социално-икономическите дебати. Социалните медии позволяват нелинейно и по-селективно съдържание, което предлага на потребителите алтернатива на доминиращите информационни и медийни канали. Относителната свобода, предоставена от нетрадиционните източници като Facebook и YouTube обаче, е уязвима към разпространението на дезинформация и фалшиви новини, които стават все по-достъпни и натрапчиво застъпени във всекидневието на ромската общност в България.

Докладът „Медийни и онлайн наративи, фалшиви новини и тенденции за дезинформация, засягащи ромите в България“ разглежда враждебните взаимоотношения между онлайн медиите и ромите през призмата на фалшивите новини и дезинформацията. Изследването анализира данни, получени както чрез анализ на медийно онлайн съдържание, така и от проведени фокус групи с ромски лидери, активисти, здравни медиатори и младежи.

Докладът анализира две основни проявления на медийната враждебност към ромите в България:

  • Постоянстващите антиромски стереотипи, митове и предразсъдъци, които продължават да битуват в публичното пространство чрез нови и по-адаптивни към онлайн средата практики по изключване и насаждане на негативни нагласи.
  • Влиянието на фалшивите новини и дезинформацията върху самите ромски общности, които са особено уязвими към недостоверна информация, междугрупови етнически стереотипи и антиинтеграционни настроения, насаждани от социалните медии.

С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (REC) на Европейския съюз (2014 - 2020)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.