Skip to main content
Доклад

Картографиране на риска от проникване на тежката и организираната престъпност в законния бизнес

Икономическите и социалните вреди от тежката и организираната престъпност са многостранни и всеобхватни и могат да засегнат както индивидуалните, така и общностите и обществените интереси. Прецизната информация за степента и естеството на явлението са водещи при правилното насочване на ресурси за преодоляването му. Оценката на размерите и щетите обаче все още е предизвикателство.

Изследването „Картографиране на риска от проникване на тежката и организираната престъпност в законния бизнес“, подготвено от RAND Europe в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, Правителствения институт за прозрачност (GTI), Ernst & Young (EY) и Optimity Advisors, разширява доказателствената база относно проявлението на този социален феномен в ЕС.

Приносът на Центъра включва количествен и качествен анализ на трафика на хора и на организираната престъпност срещу собствеността, както и оценка на рисковете от злоупотребата с новите методи на плащане от организирани престъпни групи.

Докладът е достъпен на уебсайта на Службата за публикации на ЕС.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.