Skip to main content
Доклад

Оценка на завладяването на държавата и мониторинг на антикорупционни политики на секторно ниво

Автори

Настоящият доклад представя състоянието на свързаните със завладяването на държавата политически, пазарни, институционални и технически акпекти и достъп до информация в три икономически сектора (търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива; търговия на едро с фармацевтични стоки; строителство) в четири европейски държави (България, Италия, Румъния и Испания). Оценката се основава на методологията от Диагностичната оценка за завладяването на държавата (SCAD), която определя завладяването на държавата като институционализация на корупционни връзки, водещи до практическа приватизация на управлението, следователно вместо публични блага процесът по завладяване на държавата систематично и постоянно доставя частни блага на похитителите (или приватизаторите) на правителствените функции. От гледна точна на самия процес завладяването на държавата е злоупотребата с правилата за добро управление (което включва злоупотреба с власт) по време на процеса на изготвяне, одобряване и налагане на самите правила (включително и законите) в полза на малък брой „похитители“ за сметка на обществото и бизнеса като цяло. Диагностичната оценка за завладяването на държавата категоризира усилията за злоупотреба от страна на бизнеса спрямо индикатори на национално ниво, които отразяват натиска към монопол и неефективността на антимонополните закони. На секторно ниво се наблюдават допълнителни индикатори, като могат да бъдат косвен източник на информация за наличието на привилигирован статут на дадени стопански субекти (компания), включително ако: 
• има привилигирован достъп до обществени поръчки;
• съществува законодателство, което подсилва пазарната му позиция;
• е спечелил привилигирован законен статут, който го предпазва от съдебно преследване; или
• получава преференциално отношение при получаване на субсидии (най-често еврофондове).

This report was funded by the European Union’s Internal Security Fund – Police

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.