Skip to main content

Намаляване на енергийната бедност и изкореняване на незаконната сеч чрез устойчиви екологични политики

Незаконната сеч, търговията с дървен материал, обезлесяването и енергийната бедност са неотложни предизвикателства пред България. Въпреки усилията на правителството да се бори с тези проблеми, те остават широко разпространени, което понижава потенциала на горите за поглъщане на въглероден двуокис с тежки последици за околната среда и климата. Използването на дърва за огрев от около една четвърт от населението на България свидетелства за невъзможността на много домакинства да отопляват адекватно домовете си или да покриват енергийните си разходи.

Повишаването на жизнения стандарт и електрификацията на отоплението свиха наполовина използването на биомаса, както и общото равнище на енергийна бедност през последното десетилетие. Въпреки това българското правителство следва да приложи по-всеобхватни мерки за подпомагане на уязвимите енергийни потребители и за повишаване на енергийната ефективност. Същевременно, като предостави стимули на домакинствата за постепенно преустановяване на използването на дърва за огрев и като приложи мерки за борба с незаконната сеч, правителството ще ускори растежа на горския фонд, с което ще приближи България една стъпка по-близо до климатична неутралност.

Настоящият доклад се опитва да очертае ролята, която биомасата играе в българската енергийна система; измерва степента на незаконната сеч и търговията с дървесина; анализира структурата на пазара на дърва; и обсъжда нуждата от дългосрочна стратегия за управление на горите, която да подпомогне декарбонизацията на България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.