Skip to main content
Доклад

Корупцията в частния сектор в България

Настоящият анализ e пръв опит за системно изследване на проблемите на частната корупция в България. Разработена е методология за измерване на корупцията в частния сектор и са анализирани характеристиките и степента на разпространение на това явление, неговите специфични параметри, както и най-сполучливите индикатори за неговото измерване и оценка. Проблемът частна корупция е сравнително нов за изследователската и аналитичната практика, тъй като по принцип се приема, че корупцията е преди всичко проблем на държавното управление и в този смисъл не се отнася до управлението на собствеността в частния сектор. Данните от Барометъра на частната корупция показват, че в частния сектор се наблюдават явления и практики, които са до голяма степен подобни на общата корупционна среда в страната.

Противодействие на корупцията в частния сектор

Предишните доклади за оценка на корупцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.