Skip to main content
Доклад

Интегрална директория на спектъра на ХБРЯ рисковете

Всяка от четирите категории – химически, биологични, радиационни и ядрени инциденти – представлява различна степен на риск за ЕС, която зависи от множество фактори. Важно е да се отчете, че подобно на всички терористични атаки, хипотетичното използване от терористи на ХБРЯ материали би било трудно за прогнозиране. Такива атаки биха могли да бъдат много иновативни, както се отбелязва в политическите и стратегическите документи на ЕС, като включват нови технологии или стари технологии, но използвани по нов начин.

Настоящият доклад разглежда видовете ХБРЯ рискове и техния хоризонт на развитие. Обзорът им в контекста на съответните релевантни политики на ЕС включва анализ на представите за риск, източниците на риск и факторите, които влияят на риска от ХБРЯ злоупотреба. Хоризонтът на развитие на рисковете се определя от въздействието на свързаните с ХБРЯ научни и технологични иновации, както и от различните етапи на преднамерените инциденти с ХБРЯ материали от самото им замисляне до извършването на нападенията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.