Skip to main content
Книга

Ръководството за включване MIICT

Ръководството за включване по инициативата MIICT (Услуги за мигранти, подпомогнати от ИКТ) се занимава с  използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в рамките на публичните услуги с цел цялостно включване на лицата, независимо от произхода и личните им характеристики. С тази цел ръководството се спира на основните концепции за равенство и забрана за дискриминация, като акцентира на особената им важност като катализатори на включването в рамките на публичните услуги и на жизненоважната роля, която играят в изкореняването на изключването и маргинализацията на лицата, които искат да се възползват от тези услуги без трудности. За да опише широкото си разбиране по въпроса за включването, ръководството се спира на въпроси като равенство на половете, включване на мигранти и бежанци, на лица с увреждания и специални нужди, включване и електронно правителство, както и защита на данните. Ръководството идентифицира основните въпроси при включването в рамките на публичните услуги и се спира на различните методи за гарантиране на такова включване, акцентувайки на значителните предимства на ИКТ в това отношение, а именно широкото им разпространение, многостранните им функции, простота и интерактивност. Разработката включва примери за добри практики на глобално ниво. Включени са и таблици с индикатори, систематизиращи основните препоръки, които правителствените и извънправителствените структури следва да приложат на национално ниво, за да осигурят цялостното включване и равно участие на малцинствата и другите групи в неравностойно положение в рамките на публичните услуги.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.