Skip to main content
Доклад

Приобщаваща комуникация на работното място

България 2023

Въвеждането на политики за управление на многообразието и приобщаваща комуникация и превръщането им в ежедневни практики са от решаващо значение за справянето с дискриминацията и нетърпимостта към многообразието на работното място, както и за постигането на трайна култура на включване и уважение в професионална среда. Докладът "Приобщаваща комуникация на работното място: България 2023г." предлага първия задълбочен преглед на използването на неутрален и приобщаващ език в работна среда в контекста на България. Докладът разглежда националната рамка, включително съответното законодателство, политики и инициативи, прилагани от компании и неправителствени организации, работещи в страната. Публикацията включва преглед на текущото състояние на възприятията и приложението на приобщаващата комуникация в българската професионална среда. Представя анализ на резултатите от проучване, проведено в периода април-юни 2023 г., заедно с анализ на интервюта с национални експерти, специализирани в управлението на дейности за многообразие, равнопоставеност и приобщаване (DE&I) на работното място. Накрая са откроени обещаващи практики, прилагани в България. Докладът предоставя ценна информация и препоръки за насърчаване на по-приобщаваща работна среда чрез включване на комуникационни техники, които отчитат специфичните нужди и идентичности на служителите.

Докладът е разработен в рамките на инициативата NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments) , която се изпълнява от организациите управляващи Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Румъния и Литва.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.