Skip to main content
Доклад

Разпознаване и насочване на жертви на домашно насилие

Наръчник за обучение на специалисти в сферата на човешките ресурси към публичната администрация

Автори

Откъслечни статистики на национално ниво сочат, че всяка трета жена в България е претърпяла насилие под някаква форма. Всяка трета жена. Настоящият Наръчник е разработен в рамките на инициативата SHE, чиято цел е да подпомогне борбата с домашното насилие в България, допринасяйки за по-качествената и по-ефективната защита на правата на жертвите. Той е предназначен за обучение, насочено към повишаване капацитета на специалистите в сферата на човешките ресурси към публичната администрация чрез изграждането на умения за разпознаване, насочване и подкрепа на жертви на насилие. Именно тези специалисти имат възможността пряко и най-успешно да идентифицират и предоставят ресурси на жертви на насилие, с които биха могли да се сблъскат в ежедневната си работа, като така се включат в противодействието на този сериозен социален проблем на обществено ниво.

Наръчникът съдържа практически насоки как специалистите да разпознаят всяка трета жена, как да разговарят с нея, към коя институция да я насочат, как да ѝ помогнат да се интегрира обратно в живот без насилие и др. Публикацията предоставя както теоретична информация за домашното насилие и насилието, основано на пола, така и практически насоки за комуникация с потенциални жертви, реални ресурси за получаване на помощ и препоръки за успешна идентификация, насочване и оказване на подкрепа.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.