Skip to main content
Статия

Трафик на хора, сигурност по границите и свързаната с тях корупция в Европейския съюз

Публикацията Трафик на хора, сигурност по границите и свързаната с тях корупция в Европейския съюз (ed. Giya, G., DCAF Brussels office, 2013), с автор Атанас Русев, научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията, изследва малко проучваната взаимовръзка между корупцията и трафика на хора. За да обясни как организираната престъпност използва корупцията сред граничните служители за подсигуряване на каналите за трафик на хора, Русев анализира в детайл три аспекта – трафика на хора в ЕС в по-широк контекст, проблема с корупцията сред граничните власти и връзката между корупцията и организираната престъпност по отношение трафика на хора.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.