Skip to main content
Policy brief

Скритата икономика в Югоизточна Европа: Регионални мерки за преодоляване на отрицателните ефекти

SELDI Policy Brief, декември 2016 г.В Югоизточна Европа все още е широко разпространена практиката икономическата дейност изцяло или частично да не бъде декларирана. Това като цяло важи за всички сфери на управлението – издаване на разрешителни и лицензи, трудови договори, социални осигуровки, данъци и мита – и е признак за продължаващото разминаване между формалните и неформалните институции и избирателното прилагане на правилата. Това разминаване се потвърждава от факта, че държавите в региона са по-податливи на корупция. Мащабът на скритата икономика, която варира в широки рамки (от 19 % в Хърватия до 81 % в Косово), преобладаващите модели (липса на писмени договори в Турция, неплащане на здравни осигуровки в Косово, заплати на ръка в Македония и в България, полулегални фирми в Албания) и разликата между средната заплата в официалната и неофициалната икономика (заплатите в официалната икономика са по-високи в Босна и Херцеговина, Албания и Турция и по-ниски в Косово и България) водят до заключението, че проблемът може да се преодолее само с подходящи за съответната страна политики и добре планирани реформи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.