Skip to main content
Книга

Насоки за преподаване на основни права, толерантност и взаимно уважение в езиковото обучение и социалната ориентация на чужденци

Увеличените миграционни потоци се отразяват съществено на държавите членки и политиките им в последните години. Популисткото говорене се радва на растяща подкрепа и възбужда страх и враждебност към „другия“, а политическата реторика често използва концепцията, че мигрантите ще „залеят“ Европа. На този фон е недостатъчна подготовката на чужденците за разбиране и комуникация с властите и познаване на закона, за да се предотвратят и да се противодейства на актове на нетолерантност. В този смисъл, разбирането на мигрантите относно правата им е от ключово значение. С тази цел инициативата „Предотвратяване и противодействие на расизма и ксенофобията чрез социална ориентация на чужденци – RACCOMBAT“ описа добрите практики на редица държави членки за борба с расизма, ксенофобията и другите форми на нетолерантност чрез популяризиране на законодателството, обичаите и ценностите на обществото през целия процес на интеграция на чуждите граждани. Тези практики формират концептуалната основа на настоящите насоки към институции и доставчици на услуги, които следва да овластят и образоват новодошлите или установени бежанци и мигранти, така че те да не допускат актове на омраза и нетолерантност, да ги разпознават, предотвратяват, да им се противопоставят и да имат достъп до основните средства за защита, които им предлагат държавите.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.