Skip to main content
Доклад

Изковаване на щита

Политики за национална икономическа сигурност в епоха на глобална несигурност

САЩ, Германия, Франция и Япония са начело на усилията на Г-7 за подобряване и усъвършенстване на механизмите за проверка на чуждестранните инвестиции. На фона на възраждащата се глобална конкуренция между супер силите, Европейският съюз прие своята първа стратегия за икономическа сигурност.

В този контекст докладът очертава водещи практики в прилагането на механизма за проверка на преките чуждестранни инвестиции като неразделен компонент на стратегиите за национална сигурност. Използвайки трите стълба в рамката на Европейския съюз за икономическа сигурност - насърчаване, защита и партньорство, текстът предлага ефективни стратегии за интегриране на елементите на икономическата в общата национална сигурност. Публикация е ценен източник на международни практически примери и препоръки за създателите на политики и практикуващите в сферата на икономическата и националната сигурност.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.