Skip to main content
Доклад

Фактори, влияещи върху социалния статус на заподозрените и обвиняемите

Настоящият доклад изследва факторите, които оказват влияние върху социалния статус на заподозрените и обвиняемите по време на наказателния процес. Той се основава на задълбочен анализ на законодателството и практиката в четири държави – членки на Европейския съюз: Белгия, България, Гърция и Италия. За всяка от тези държави докладът разглежда правното положение на заподозрените и обвиняемите, мерките с и без лишаване от свобода, налагани в хода на наказателното производство, разкриването на информация, правните и практическите ефекти на производството върху заподозрените и обвиняемите и тяхната оценка от страна на компетентните органи. Докладът е разработен в рамките на инициативата Оценка на риска от изолация на заподозрени и обвиняеми – ARISA, финансиран по програма „Правосъдие” (2014 – 2020) на Европейския съюз.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.