Skip to main content
Доклад

Упражняване на потребителски права за борба срещу "зеленото измиване"

Борбата със "зеленото измиване" (greenwashing) се очертава като критичен въпрос, който пресича правата на човека, защитата на потребителите и екологичната устойчивост. Тактиките за зелено измиване, използвани от компаниите, често примамват потребителите да купуват продукти, които не отговарят на предполагаемите им екологични твърдения, като по този начин поддържат дезинформация и екологични вреди. 

В този изчерпателен доклад на Агенцията за основните права на ЕС се подчертава ефикасността на възприемането на перспективата за правата на човека при борбата със зеленото измиване. Докладът се основава на консултации с експерти от 10 държави-членки на ЕС. Той обръща внимание на недостатъците на съществуващите регулаторни рамки и механизми за прилагане, като показва реални случаи, в които потребителите са потърсили компенсация за измамен екологичен маркетинг. В подкрепа на по-строгото прилагане на нормативната уредба за възпиране на заблуждаващи екологични твърдения, Европейският съюз и неговите държави членки се призовават да засилят мерките, които дават възможност на потребителите да оспорват ефективно случаите на зелено измиване. Освен това в доклада се подчертава необходимостта правителствата да улеснят колективните действия на потребителските и екологичните организации, като по този начин укрепят възможностите за защита на правата на потребителите и на околната среда.

Центърът за изследване на демокрацията допринесе за изготвянето на доклада, като проведе проучване в България и изготви доклад за страната като основен материал за сравнителния анализ. Пълният текст на доклада и всички национални фонови проучвания са достъпни на уебсайта на FRA тук.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.