Skip to main content
Доклад

Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в БългарияНастоящият доклад разглежда основните проблеми на управлението на българската енергетика от гледна точка на енергийната сигурност на страната. Отбелязано е наличието на всички признаци на превземане на държавната енергийна политика от частни политически и корпоративни интереси, което засилва рисковете пред енергийната сигурност на страната, поражда лоши управленски и регулаторни практики в сектора, и в крайна сметка води до увеличаване на цената на енергията за крайния потребител и за данъкоплатеца. Средата за инвестиции се влошава, а държавата се въвлича в инфраструктурни проекти, които не съответстват на стратегическите й приоритети. Застрашава се финансовата стабилност на държавните енергийни предприятия. Докладът препоръчва приемане и реално изпълнение на нова национална енергийна стратегия, тясно обвързана с приоритетите за създаване на Европейски енергиен съюз и основана на обективен анализ на рисковете пред енергийната сигурност на България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.