Skip to main content
Доклад

Дезинформацията в инструментариума за влияние на Кремъл

Насоки за обучение за заплахите, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение

В операциите си на хибридна война Русия използва комбинация от тактики и инструменти. Дезинформацията – умишленото разпространение на неточна, непълна или невярна информация – остава един от основните инструменти, чрез които Кремъл се стреми да утвърди политическата си власт на национално равнище и да упражнява влияние спрямо други държави. По време на продължаващата инвазия в Украйна Русия засилва кампаниите си за дезинформация, като се съсредоточава върху технически специфични и злонамерени послания относно химически, биологични и ядрени оръжия – наричани общо оръжия за масово унищожение (ОМУ). Настоящите насоки за обучение разглеждат хибридните заплахи, които включват използването на материали, свързани с разработването на химически, биологични и ядрени оръжия. Насоките имат за цел да илюстрират 1) как използването на материали, свързани с оръжията за масово унищожение (ОМУ) се вписва в инструментариума за влияние на Кремъл и 2) как кампаниите за дезинформация по отношение на нападения с ОМУ могат да повлияят на съществуващите норми и институции срещу разпространението на ОМУ. Насоките съдържат примерни сценарии, които имат за цел да улеснят разглеждането на възможните проявления на кампаниите за дезинформация и видовете подходи и стратегии, които могат да бъдат приложени за противодействие на злонамереното влияние в медийния сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.