Skip to main content
Доклад

Разкриване на информация за наказателни дела

Наръчник за професионалисти в областта на назакателното правосъдие и медиите

Настоящият наръчник представя набор от стандарти за разкриване и публикуване на информация, свързана с престъпления. Стандартите са категоризирани според двата основни типа заинтересовани страни: органи на наказателното правосъдие и медии. Ръководството съдържа основен набор от препоръки, основани на съществуващата литература, националното и международното законодателство, правните принципи, съдебната практика и добрия опит. В него са отразени и констатациите от изследванията, проведени в рамките на проекта ARISA 2, които разгледаха съответното национално законодателство в четири държави членки; идентифицираха често срещани лоши практики чрез анализ на казуси и направиха преглед на състоянието на приложимите етични и правни норми. Освен това наръчникът се опитва да даде насоки по въпроси, които не са достатъчно и изчерпателно обхванати от правилата и етичните кодекси на ЕС и на държавите членки в областта на наказателното правосъдие, медиите и защитата на данните.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.