Skip to main content
Доклад

Диагностична оценка на завладяването на държавата нa секторно ниво

Методологически инструментариум

С цел точното идентифициране и потвърждаване на практики, водещи до завладяване на държавата, настоящата публикация представя Интегриран инструмент за секторна диагностична оценка на завладяването на държавата (SCAD-SLIT). Той е изграден върху три допълващи се методологии за анализ, мониторинг и превенция на завладяването на държавата на секторно равнище:

●    Диагностична оценка на завладяването на държавата нa равнище икономически сектори (SCAD-ESL), чрез която се анализират симптомите и слабите места на секторно равнище и се набелязват областите, нуждаещи се от по-задълбочено изследване. 
●    Мониторинг на прилагането на антикорупционни политики (MACPI), с която се оценява прилагането и обхвата на антикорупционните политики в държавните институции със законодателни, надзорни, регулаторни, инспекционни и възложителски функции в конкретен високорисков икономически отрасъл, предварително идентифициран по методологията SCAD-ESL. Ръководството на съответния орган, в който този инструмент се прилага, може да го използва за подобряване на вътрешноинституционалните антикорупционни механизми.
●    Анализ на корупционния риск при обществените поръчки чрез големи данни и оценка на 17 индикатори на риска (red flags), използващи данни за обществени поръчки, финансова информация, данни за собствеността, както и свързани публикации в медиите. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.