Skip to main content
Брошура

Обмен на информация за заподозрени и обвиняеми в тероризъм лица в контекста на Стокхолмската програма

Ефективното противодействие на тероризма, в т. ч. превенцията, разкриването, предотвратяването и разследването на терористични инциденти, изисква надеждно междуведомствено сътрудничество и навременен обмен на информация както на национално, така и на международно равнище. Съблюдаването на установените стандарти и принципи за гарантиране на човешките права при обмена на информация за контратерористични цели е от изключителна важност.

Настоящата брошура разглежда релевантни рамкови документи, както и съществуващи механизми и инструменти за обмен на информация на ниво ЕС, които имат за цел подпомагането на полицейското и съдебното сътрудничество в ефективното противодействие на тероризма. Брошурата е разработена в рамките на инициативата FAIRNESS: Implementation of the Stockholm’s Roadmap in Cases of Terrorism and Radicalisation.

С финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.